zondag 26 september 2010

Dorpsklassen

Vorige week gingen we met de derde- en vierdeklassers op dorpsklassen. We hadden er heel veel zin in en de zon was (bijna) de ganse week van de partij! Of het meegevallen is... dat vraag je best aan onze kids zelf of kan je lezen en bekijken op de website van de school. Alle verslagen en foto's staan daar verzameld. Wij vonden het in ieder geval geslaagd! De kinderen kennen hun gemeente, hebben heel veel opdrachten en spelen gedaan die met ons dorp of oriënteren te maken hadden én hebben zich ook leren oriënteren op de zon en de sterren. We zagen zelfs een ruimtestation passeren... Daarbuiten zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan, hebben ze hun juffen beter leren kennen (en omgekeerd), is er heel veel gespeeld en genoten! Hier gaan we de rest van 't schooljaar onze voordelen uit halen en met plezier naar terugkijken!